Àrea del ciutadà

El Consorci Sanitari de Terrassa li ofereix tot un ventall de serveis d’atenció a la seva salut i a la de la seva família.

Els nostres centres cobreixen totes les necessitats, des de l’atenció primària fins a la hospitalària i la sociosanitària. Els nostres professionals vetllaran per que s’atengui a cada persona en el servei adequat al seu problema de salut, amb l’objectiu d’apropar-li l’atenció i facilitar-li la seva recuperació i retorn a la seva vida quotidiana.

En aquesta web trobarà totes les facilitats per conèixer i accedir als nostres serveis.