Àrea de Recerca i Docència

El CST té vocació i tradició docent perquè creu fermament que la docència és un estímul molt important per la motivació dels professionals i contribueix de forma decisiva a la millora contínua de la qualitat de l’atenció Sanitaria que es presta a la població. Ès una forma mes d’interrelació amb els ciutadants i un prestigi per la Institució. Esta acreditat per la docència de postgrau des de l’any 1968, actualment es formen metges especialistes, psicòlegs clínics i infermeres especialitzades. També en el sí dels centres de la Institució realitzant pràctiques de pregrau metges, farmacèutics, psicòlegs, diplomats d’infermeria, fisioterapeutes, documentalistes, logopedas i alumnes de formació professional.

La recerca, innovació i desenvolupament científic son elements imprescindibles per qualsevol Institució Sanitaria, al ser elements que contribueixen amb les seves aportacions al progrés científic i la seva aplicació a prestar una millor atenció a la població. La recerca que es prioritza des de el CST és multicentrica, muldicisciplinar i portada a terme pels professionals que comparteixen aquestes tasques amb les assistencials.

L’any 1998 es crea la Fundació Joan Costa Roma per tal de promoure, impulsar i gestionar els aspectes relacionats amb la docència, recerca i formació dels professionals, especialment en l’àmbit dels centres del Consorci Sanitari de Terrassa o en els que hi participi.