Àrea Asistencial

Una Organització Sanitària Integral a l’abast dels nostres clients:
-7 CAP : Terrassa Nord, Terrassa Est, Sant Llàtzer, Antón de Borja, Sant Genís, Castellbisbal i Matadepera, que donen cobertura a 200.000 habitants.
-Hospital de Terrassa, amb 350 llits; hospital docent de referència, amb totes les especialitats pròpies i serveis d’urgències, hospitalització, consultes i diagnòstics, altament qualificats.
-Hospital sociosanitari Sant Llàtzer, amb 170 llits de convalescència, atenció pal·liativa i de llarga estada, així com hospitalització de dia i atenció domiciliària.
-Hospital de Dia Sant Jordi per a pacients d’Alzheimer.

Tots ells dotats de la tecnologia adequada i, sobretot, amb els professionals més qualificats.

Orientem els nostres serveis a l’atenció sanitària pública de qualitat, i no només en l’àmbit assistencial. Als nostres centres es formen professionals de diferents especialitats mèdiques i d’infermeria. Així mateix, participem activament en la recerca clínica per tal de contribuir a l’avenç de les ciències de la salut.